Flytande kvarter

I centrala lägen utvecklar och förlänger vi städer med attraktiva boenden, arbetsplatser och rekreationsytor på vatten.

Vi skapar våra byggnader med ett kubikmetersmart angreppssätt genom smarta och lekfulla designlösningar. På så sätt skapas nya sätt för staden och dess innevånare att ta del av vattnet. Genom att eftersträva en mångfald av bostäder, kontor och lokaler i våra miljöer skapar vi förutsättningar för en levande ”flytande” stadsdel alla dagar i veckan, året runt.

Husen byggs i massivt trä där ambitionen är att öka användningen av naturmaterial.

Aktuellt:
Ett flytande kvarter i Sundsvalls inre hamn

I dagsläget jobbar vi med att skapa ett flytande kvarter vid södra kajen i Sundsvall.

Förlägg er nästa konferens på vattnet!

Läs mer och boka

SUNDSVALLS INRE HAMN

Detaljplanering av det flytande kvarter pågår just nu i Sundsvalls inre hamn.
Vårt visningshus finns tillgängligt för visning och uthyrning till företag.

Vårt visningshus
Vill ditt företag ha en annorlunda konferensdag?

Som en del i processen att skapa ett flytande kvarter har vi byggt ett visningshus som ni som företag nu kan hyra för konferens, möten m.m. Visningshuset är 120m2 i två plan med tre separata sovrum/kontor och stora sociala ytor. Här kan ni förlägga konferenser, kreativa möten, styrelsemötet eller bara en kvällsaktivitet i modern miljö där hållbarhet står i fokus.

Byggnadens tre rum fungerar som kontor eller som övernattningslägenheter och kan ersätta traditionella hotell-lösningar.

Huset är lämpat för upp till 15 personer med övernattningsmöjligheter för upp till 4 st.

I dagsläget hyrs visningshuset bara ut till företag. Finns övrigt intresse för huset eller projektet är du välkommen att kontakta oss.

Contain Visningshus Sundsvall

Visningshuset vid Sundsvalls norra kaj.

Läs mer och boka

KONTAKT

Magnus Sandebree CEO
070-550 94 34 / info@imorgoninnovation.com

Följ oss på Facebook