Personuppgiftsansvarig: Imorgon innovation AB är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

När du gör en intresseanmälan till oss samlar vi in följande personuppgifter om dig:

Detta gör vi för att kunna skicka information till dig gällande processen och utvecklingen av området.
Vi använder oss av samtycke som laglig grund. Du kan dra tillbaka ditt samtycke genom att skicka ett mail till: johan@imorgoninnovation.com. Vi upphör då omedelbart all behandling av dina personuppgifter. 

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part. Vi behandlar dina personuppgifter så länge projektet är aktivt. 

För att ta del av dina rättigheter, se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/