Aktuellt projekt

Flytande bostäder
Sundsvalls inre hamn

Flytande bostadsrätter i Sundsvall.

I centrala lägen utvecklar och förlänger vi städer med attraktiva boenden, arbetsplatser och rekreationsytor på vatten.

Vi skapar våra byggnader med ett kubikmetersmart angreppssätt genom smarta och lekfulla designlösningar. På så sätt skapas nya sätt för staden och dess innevånare att ta del av vattnet. Genom att eftersträva en mångfald av bostäder, kontor och lokaler i våra miljöer skapar vi förutsättningar för en levande ”flytande” stadsdel alla dagar i veckan, året runt. Husen byggs i massivt trä där ambitionen är att öka användningen av naturmaterial.​